Преса

Chinese4.eu - платформа за създаването на сътрудничество с Китай

Тази уеб страница е резултат от проекта Китайски за европейци. Целта на тази страница е да създаде и насърчи нови културни възможности между Европа и Китай, основно чрез обучение на модерен китайски език, използван и в бизнес средите.

Уеб страницата осигурява материали и инструменти, които улесняват изучаването на китайски в рамките на четири модула:

  • Деца
  • Студенти
  • Бизнесмени
  • Туристи

Страницата ви позволява да:

  • Научите китайски от основите, използвайки електронно обучение, микро обучение и мобилно обучение
  • Обменен опит между търговци, студенти и туристи
  • Съберете информация за кутлурата в Китай, бизнес културата, обичаите и езика
  • Използвайте безплатен китайски курс навсякъде и по всяко време

Да получите достъп до резултатите от проекта на www.chinese4.eu е безплатно. Проекта Сhinese4.eu е направен за европейци, които искат да започнат тяхното приключение през Китай. Проекта е адресиран също така и към тези, които се изнетесуват от бизнес с Китай. Партньорският проект е представен от Antwerp Management School (Белгия), Mescomp Technologies (Полша), Soros International House (Литва), International Certificate Conference (Германия), Fondazione Italia Cina (Италия) и EduActive (Полша).