Проект

Китайски за европейци

Проекта "Китайски за европейци" адресира потребностите възникнали в реултат от двустранните отношение между ЕС и Китай. Според Евростат всяка година обема на внос и износ между тях се увеличава. Броя европейски студенти и туристи посещаващи Китай също систематично нараства. Проекта е директен отговор на нарастващите нужди за образователни материали свързани с китайския език във формата на профилиран курс за търговци, туристи, студенти и деца.

Проекта обхваща пет модула съдържащи материали за А1 ниво (според Общата европейска езикова рамка) и преведени на 23 официални европейски езика.

Проекта "Китайски за европейци" цели да: доближи китайския език и култура до представителите на различни възрастови групи на членки на ЕС; допринесе за идеята, че човек се учи цял живот; допринесе за междукултурен диалог; въведе иновативни методологии и ИКТ инструменти в сферата на обучението; подобри езиковите и междукултурни способности на потребителите.

Специфични цели на проекта са: да осигури свободен и лесен образователен достъп до материали за европейците, пътуващи до Китай по лични, професионални, образователни или туристически причини; да осигури контакт между жителите на членките на ЕС и китайските имигранти; да подобри мотивацията и образователния капацитет на европейците, за да могат да се изправят пред предизвикателставата на китайския език.

За Китай

В днешно време Китай е вторият по големина бизнес партньор на ЕС. Статистиката осигурена от Евростат показва, че търговският обмен между двете страни се увеличава всяка година. Според официалния европейски документ "Китай. Стратегически доклад 2007 - 2013" двустранните отношения през следващите години ще се развие и покрие нови сфери на дейност. Освен бизнес контактите, броя на общите проекти в сферата на образованието и културата ще се увеличат. Затова е много важно да запознаем европейските граждани с китайския език, култура и начин на мислене.

Различни източници, включително китайските власти, изчисляват, че 25-40 милиона хора по цял свят изучават китайски като чужд език и тази бройка се увеличава драстично. Проблема е, че тази статистика обхваща хора с китайски произход, живеещи в чужбина и дори представители на малцинствата живеещи в Китай. Повечето европейци все още смятат китайския за изключително труден език и не се осмеляват дори да започнат да го изучават. Само една трета от всички възможни европейски студенти са били изпратени в Китай от ЕС-Китай Програма за Мениджмънт Обмен и Обучение, финансирана от Европейската Комисия.

Гражданите на ЕС може да смятат китайския за труден език, защото се различава много от техните майчини езици. Европейците обмислящи да изучават китайски са често обезкуражени от комплексните системи от знаци, тоналности, трудни произношения, т.н. Друг важен фактор е достъпът до курсове. Липсата на средства или свободно време често пречат на потенциалните се учащи да участват в традиционните курсове. В заключение, методите на преподаване трябва да се проспособени към възтрастта и нуждите на различните групи подребители.