Контакти

Mescomp Technologies S.A.

Aleje Jerozolimskie 47, 00-697 Warszawa, Poland
Tel: + 48 22 636 20 00  Fax: + 48 22 290 32 22
www.mescomp.pl

Małgorzata Jendryczka  malgorzata.jendryczka@mescomp.pl

Mescomp SA, майката компания на Mescomp Group е основана през 1987 год във Варшава от група млади полски инжинери и мениджъри. Дейностите свързани с компютърни технологии, телекомуникации и медицинско оборудване са били извършвани от Mescomp Telecom SA и от 2008 год от Mescomp Technologies SA.

Развитието на компанията било базирано на креативните дизайни на софтуера и хардуера за информационни системи и телекомуникационни компании. По-късно марката Mescomp се развива и различни продукти за компютърната индустрия и телекомуникация са проектирани, изработени, доставени, инсталирани и поддържани от нея. Наскоро високотехнологичното медицинско оборудване беше включено в сферата интереси на компанията, тази дейност се извършва под името Mesmed. Комапнията била също така много успешна в доставката на софтуер и софтуерни продукти, разработени заедно с Германски, Френски и Руски партньори. От 2006 год. Mescomp е активен в европейските проекти, концентрирайки се върху софтуерната страна на прокети свързани с езиково обучение. Нашите познания и опит ни правят чудесен партньор както в изпълнението на проекти, така и в изработката и консултацията.

Antwerp Management School

Sint-Jacobsmarkt 9-13, 2000 Antwerp, Belgium
Tel: +32 3 265 47 50  Fax: + 32 3 265 4734
http://www.antwerpmanagementschool.be/

Dorinela Munteanu  Dorinela.Munteanu@ams.ac.be

Училище по мениджмънт Antwerp държи да осигури пълно обслужване, а основната цел е да помогне на настоящите и бъдещи мениджъри в частнния, публичния и с нестопанска цел сектор да изпълнят обучителните и подготвителни нужди. Неговите приоритети са оптимален контрол на качеството, познание и най-добрите практики, международен изглед и постоянно адаптиране на програмите според изискванията на бизнес обществото.

Освен организираните обучения вкъщи и в чужбина, Училището по мениджмънт Antwerp се включва и в приложните изследвания. Резултатите от изследванията формират жизненоважен източник на вдъхновение на курсовете. Училището е било наградено престижната AACSB класификация от Сдружението за напредъка на училищата по бизнес.

International Certificate Conference e.V.

Kaiserstr. 39, 63065 Offenbach am Main, Germany
Tel: +49 234 9342 9492
www.icc-languages.eu

Robert Williams  rob.williams@icc-languages.eu

Международната сертификатна конференция е международна езикова мрежа за ученици, учители и изследователи.

Международната сертификатна конференция постига своите цели члез следните дейности: допринася за определянето на вътрешно-политическа политика; действа в качеството си на консултант на национални организации като сдруженията за обучение и министерствата; раздава серификати за учители; занимава се с осигуряването на качествени схеми за курсовете, материалите и другите продукти свързани с обучението и езиците; действа като инициатор и съдружник в международно-финансирани проекти; провежда международни регионални конференции; разпространява подходящи материали чрез уебсайта си. Международната серитикатна конференция спечели определението експерт в портфолийното развитие през последните години DiLaPort, LinguaPeace, ELPBVI и DeafPort.

Italy China Foundation

Palazzo Clerici - Via Clerici 5, 20121 MILANO, Italy
Tel: 02.72000000  Fax: 02.36561073
www.italychina.org

Francesca Bonati  bonati@italychina.org

Фондацията Италия-Китай фокусира своята мисия върху развитието на културно-политически и икономически дейности между Китай и Италия.

Една от най-важните дейности е свързана с преподаването на китайски език и култура чрез езикови курсове у дома, изложби и конференции. Нашето училище провежда курс за "Техники за преподаване на китайски език" за завършилите китайска филология.

Soros International House

Konstitucijos ave 23A, 08105 Vilnius, Lithuania
Tel: +370 5 2724839  Fax: +370 5 2724839
www.sih.lt

Daiva Malinauskiene  daiva@sih.lt

Soros International House е нестопанска организация основана през 1993 год. Съдружник е на International House World Organization, член на Lithuanian Association of Adult Education, a Center of Foreign Language Teacher Training, акредитирана от Министерството на науката и образованието на Литва. Soros International House е представител на Schiller International University. Soros International House е IH световна организация, има одобрен център за обучение на учители, както и одобрен изпитен център на Instituto Cervantes за испански и изпитен център за английски език на Pearson тест LTE.

Организацията има опит в организирането и участието на много международни проекти (Socrates, Grundtvig and Lingua, Leonardo da Vinci, Lifelong Learning Programme и NordPlus). Също така има опит в Adult Education, Intercultural Learning and Active Citizenship, Teacher-training, Language teaching and promotion. Колегията е съставена от много опитни учители и администратори.

EduActive

Witolda Pileckiego 104/149, 02-781 Warsaw, Poland
Tel: +48 668 429 785
www.eduactive.pl

Mateusz Czepielewski  mateusz.czepielewski@eduactive.pl

EduActive специализира в изпозлването на последните ИКТ решения в образованието, особено за студенти, ученици и персонал. EduActive си сътрудничи с образователни институти (университети, институти за професионално обучение), бизнес центрове (компании и различни сдружения и т.н.) и информационни технологии и медиа (уебсайтове, портали, телевизии). Компанията е подготвила голям брой изработени по поръчка ИКТ решения за електронно обучение, мобилно обучение и мултимедийно обучение. EduActive отговаря както за подготовката на софтуерни решения, така и за подготовката и развитието на съдържанието на образователния материал.

EduActive експертите са част от всички етапи на развитието и изпълнението на проекта: от създаването на концепцията до изпълнението и подръжката. Служителите на EduActive са ИКТ професионалисти, създатели на съдържанието, анализатори и адаптатори на специален образователен клон за дидактично съдържание на образователните материали.