Blogs // Sławomir Czepielewski

Kiedy Chiny przegonią Polskę ?

Blog language

To jest dobre pytanie, ale odpowiedź zależy od parametrów, które chcemy porównywać. Chiny rozwijają się w bardzo szybkim tempie, a współczynnik wzrostu PKB jest imponujący. W ciągu 30 lat od 1980 roku do 2011 roku chiński PKB wzrósł ponad 33 razy osiągając średnią wartość wzrostu w każdym roku na poziomie 12% w tym czasie polskie PKB wzrosło tylko niespełna 5 razy ze średniorocznym wzrostem na poziomie 5,2%.
Oczywiście biorąc pod uwagę PKB, Chiny już dawno przegoniły Polskę. Jeszcze 12 lat temu Chiny były 7 gospodarką świata. W 2000 roku wyprzedziły Włochy i stały się 6 gospodarką świata. W ciągu następnych 2 lat prześcignęły Francję i Wielką Brytanię stając się 4 gospodarką na świecie. Potrzebowały następnych 5 lat aby w 2007 roku zepchnąć na 4 miejsce Niemcy i następnych 3 lat aby wyprzedzić 2 w rankingu Japonię. W ten sposób w 2010 roku Chiny wyszły na pozycję 2 gospodarki światowej, mając przed sobą tylko USA.
Dużo gorzej wyglądają statystyki PKB na głowę mieszkańca. Wynika to oczywiście z faktu, że ponad 20% ludności świata zamieszkuje właśnie Chiny, choć zajmują tylko 6% powierzchni ziemi. W 1980 roku PKB na jednego mieszkańca było w Polsce ponad 16 razy wyższe niż w Chinach, a po 30 latach jest tylko niespełna 2,5 razy wyższe. Polska zajmuje 63 miejsce a Chiny są w środku światowej stawki na miejscu 117 i stale przesuwają się w górę.
Jak myślisz kiedy nas przegonią ?
Ekstrapolacja dotychczasowych trendów wskazuje, że gdy w 2020 roku przegonią USA pod względem wysokości PKB to również w tym czasie przegonią i Polskę pod względem PKB na mieszkańca.
Czy uważasz, że wtedy Polacy zaczną jeździć do Chin w poszukiwaniu pracy ?

Latest comments

  • Mieczysław Zawiślak
    16.05.2013 14:28
    Bardzo interesujący temat, warto zastanowić się nad postawionymi pytaniami: kiedy nas przegonią?, czy będziemy jeździć w poszukiwaniu pracy do Chin?

Sławomir Czepielewski

Vice Rector for international cooperation at Warsaw Academy of Computer Science, Management and Administration. Very experienced projects initiator and innovator, father to more than 20 innovative high tech. companies. He was very effective in the international cooperation creating joint venture companies with American, German, French, Swedish, Czech and Belarusian partners and developing business long term cooperation with many Asian companies, first of all from China.

Blogs

Products