Projekt

Čínština pro Evropany

Projekt "Čínština pro Evropany" vznikl z potřeby usnadnění oboustranných vztahů mezi Evropskou unií a Čínou. Podle měření Eurostatu se každoročně zvyšuje dovoz a vývoz mezi oběma partnery. Systematicky také roste počet studentů a turistů navštěvujících Čínu. Projekt přímo reaguje na poptávku po vzdělávacích materiálech souvisejících s výukou čínštiny ve formě profilovaných kurzů pro podnikatele, turisty, studenty a děti.

Výsledkem projektu je pět výukových modulů na úrovni A1 (v souladu se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky), které jsou k dispozici ve 23 oficiálních jazycích EU.

Cílem projektu "Čínština pro Evropany" je: přiblížit čínský jazyk a kulturu uživatelům různých věkových skupin na území EU. Projekt umožňuje zvýšit jazykové a kulturní kompetence. Jedním z úkolů projektu je propagace celoživotního vzdělávání a podpora mezikulturního dialogu. Toho všeho bylo dosaženo díky použití inovačních metod a nástrojů ICT/IT (např. výuka pomocí mobilních telefonů, micro-learning atd.) v procesu vzdělávání na dálku (přes internet).

Specifickými cíli projektu jsou: poskytnout bezplatné a snadno dostupné vzdělávací materiály Evropanům, kteří cestují do Číny z osobních, profesních, vzdělávacích a turistických důvodů. Náš projekt má pomoci navazovat kontakty mezi občany členských států EU a čínskými imigranty, zvyšovat motivaci Evropanů učit se čínštině a čelit výzvám souvisejícím s výukou.

O Číně

Aktuálně je Čína druhým největším obchodním partnerem Evropské unie. Údaje měření Eurostatu ukazují, že obchodní výměna mezi oběma partnery se zvyšuje každým rokem. V souladu s úředním dokumentem "Čína. Strategický dokument 2007–2013" se budou oboustranné vztahy rozvíjet a zahrnovat čím dál novější oblasti činností. Kromě obchodních kontaktů se bude zvyšovat také počet projektů souvisejících se vzděláváním a kulturou. Proto je tak velmi důležité přiblížit občanům EU čínský jazyk, čínskou kulturu a způsob myšlení.

Podle různých zdrojů, včetně ověřených čínskými úřady, se odhaduje, že asi 25–40 miliónů lidí na celém světě se učí čínštinu a toto číslo rychle roste. Nicméně je třeba vzít v úvahu, že statistiky zahrnují osoby čínského původu žijící v zahraničí, a dokonce národnostní menšiny žijící na území Číny. Většina Evropanů považuje čínštinu za příliš těžký jazyk a dokonce se ho ani nepokouší učit. V rámci propagace mezi EU a Čínou Evropská komise financovala manažerskou výměnu a vzdělávací program METP, který byl úspěchem, je třeba však dodat, že pouze jedna třetina z celkového počtu evropských studentů odjela v této době do Číny.

Čínština se může zdát obtížná občanům EU, protože se zásadně liší od evropských jazyků. Od výuky čínštiny Evropany odrazuje komplikovaný systém znaků, tónování, obtížná výslovnost atd. Dalším důležitým faktorem je dostupnost jazykových kurzů. Často potenciální posluchač kurzů nemá finanční prostředky, chybí mu čas a motivace. Další překážkou jsou chybějící vzdělávací a metodické materiály, které znemožňují přizpůsobit výuku věku a potřebám uživatelů.