Kontakt

Mescomp Technologies S.A.

Aleje Jerozolimskie 47, 00-697 Warszawa, Poland
Tel: + 48 22 636 20 00  Fax: + 48 22 290 32 22
www.mescomp.pl

Małgorzata Jendryczka  malgorzata.jendryczka@mescomp.pl

Mescomp S.A. je dceřiná společnost Kapitálové skupiny Mescomp založená v roce 1987 ve Varšavě skupinou mladých polských inženýrů a manažerů. Činnost související s výpočetní technikou, telekomunikacemi a zdravotnickým vybavením byla zavedena firmou Mescomp Telecom S.A. a od roku 2008 v ní pokračuje firma Mescomp Technologies S.A.

Základní činnost firmy spočívá v navrhování designu, softwaru a hardwaru pro informační systémy a telekomunikační firmy. Později firma Mescomp zavedla výrobu různých výrobků pro počítačový a telekomunikační průmysl – výrobky jsou navrhovány, vyráběny, dodávány, instalovány a udržovány. V poslední době se ve sféře zájmu firmy nalezlo lékařské vybavení vysoké jakosti. Tato činnost je prováděna v rámci společnosti Mesmed. Firma Mescomp S.A. byla také velmi úspěšná v dodávání softwaru a softwarových služeb vyvinutých společně s německými, francouzskými a ruskými partnery. Od roku 2006 se Mescomp S.A. soustředila na softwarovou stránku v mezinárodních evropských projektech souvisejících s výukou jazyků. Naše znalosti a zkušenosti z nás dělají dokonalého partnera jak v zavádění projektů, tak i ve výrobě a poradenství.

Antwerp Management School

Sint-Jacobsmarkt 9-13, 2000 Antwerp, Belgium
Tel: +32 3 265 47 50  Fax: + 32 3 265 4734
http://www.antwerpmanagementschool.be/

Dorinela Munteanu  Dorinela.Munteanu@ams.ac.be

Antwerp Management School pomáhá stávajícím a příštím manažerům v soukromých institucích, veřejném a neziskovém sektoru pořádat školení související s profesním a osobním růstem. Prioritní činností školy je optimální kontrola jakosti, vypracování interaktivních metod práce s malými skupinami, výzkum založený na znalostech a "dobré praxi" v mezinárodním výhledu a neustálé přizpůsobování programů tržním požadavkům podnikatelského prostředí.

Kromě pořádání školení v tuzemsku i v zahraničí se Antwerp Management Schoul také zapojila do aplikovaného výzkumu. Výsledky výzkumných projektů jsou zdrojem inspirace pro pořádání školení. Antwerp Management School je laureátem prestižní ceny AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business).

International Certificate Conference e.V.

Kaiserstr. 39, 63065 Offenbach am Main, Germany
Tel: +49 234 9342 9492
www.icc-languages.eu

Robert Williams  rob.williams@icc-languages.eu

The International Certificate Conference e.V je mezinárodní síť, která soustřeďuje učitele jazyků, vědce, odborníky a osoby učící se jazyk.

ICC e.V dosahuje svých cílů následujícími činnostmi: přičiňuje se k utváření politiky na mezivládní úrovni; plní funkci konzultanta pro národní orgány, jako jsou vzdělávací sdružení a ministerstva; uděluje certifikáty učitelům; řídí systémy jakosti školení, vyučovacích materiálů a jiných produktů souvisejících s celoživotním vzděláváním a výukou jazyků; iniciuje a spolupracuje při realizaci mezinárodních projektů; pořádá mezinárodní a regionální konference; šíří příslušné materiály na svých webových stránkách.

Italy China Foundation

Palazzo Clerici - Via Clerici 5, 20121 MILANO, Italy
Tel: 02.72000000  Fax: 02.36561073
www.italychina.org

Francesca Bonati  bonati@italychina.org

Posláním Italy China Foundation je podpora politické kultury a ekonomické činnosti mezi Čínou a Itálií.

Jednou z nejdůležitějších činností týkajících se výuky čínského jazyka a kultury je pořádání jazykových kurzů, konferencí a výstav.

Soros International House

Konstitucijos ave 23A, 08105 Vilnius, Lithuania
Tel: +370 5 2724839  Fax: +370 5 2724839
www.sih.lt

Daiva Malinauskiene  daiva@sih.lt

Soros International House je nezisková organizace založená v roce 1993. Je členem mezinárodní světové organizace International House, Litevské asociace vzdělávání dospělých, Centra vzdělávání učitelů cizích jazyků, které uznává litevské Ministerstvo školství a vědy a také Cervantesův institut pro španělský jazyk a Pearson – autorizované testovací centrum LTE pro anglické jazykové verze.

Vzdělávací centrum Soros má velké zkušenosti s koordinací a účastí na mnoha mezinárodních projektech (Socrates, Grundtvig and Lingua, Leonardo da Vinci, Lifelong Learning Programme a NordPlus). Má také zkušenosti se vzděláváním dospělých, interkulturní výukou a občanskou aktivizací a také s pořádáním školení pro učitele a propagací. Jeho personál tvoří vysoce kvalifikovaní učitelé s administrativní podporou.

EduActive

Witolda Pileckiego 104/149, 02-781 Warsaw, Poland
Tel: +48 668 429 785
www.eduactive.pl

Mateusz Czepielewski  mateusz.czepielewski@eduactive.pl

EduActive se specializuje na využívání nejnovějších ICT řešení ve vzdělání, a zejména v procesu vzdělávání studentů, žáků a zaměstnanců. EduActive spolupracuje se vzdělávacími institucemi (univerzity, odborné instituce), obchodními organizacemi (firmy a sdružení různých průmyslových odvětví atd.) a také s informačními a mediálními organizacemi (internetové portály, televize). Firma připravila řadu vlastních řešení v oblasti e-learningu, mobilního učení a multimediální výuky. Firma se zabývá jak určeným softwarovým řešením, tak i přípravou a zpracováním obsahu, včetně vzdělávacích materiálů.

Zaměstnanci firmy jsou zapojeni do všech fází realizace projektů: počínaje návrhem koncepce přes zavedení až po údržbu systémů. Zaměstnanci jsou jak specialisty ICT, tak i osobami zabývajícími se analýzou a zpracováním specifického oborového obsahu pro vzdělávací materiály.