Τύπος

Chinese4.eu – μια πλατφόρμα για τη συνεργασία με την Κίνα

Αυτή η ιστοσελίδα είναι το αποτέλεσμα του έργου "Κινεζικά για Ευρωπαίους". Στόχος της είναι η δημιουργία και προαγωγή νέων πολιτισμικών και επιχειρηματικών δυνατοτήτων μεταξύ Ευρώπης και Κίνας, κυρίως με την εκμάθηση της νέας κινεζικής γλώσσας που χρησιμοποιείται επίσης στο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα παρέχει υλικό και εργαλεία που διευκολύνουν την εκμάθηση των κινεζικών με τέσσερις κύκλους μαθημάτων που στοχεύουν τέσσερις ομάδες χρηστών:

  • Παιδιά
  • Φοιτητές
  • Επιχειρηματίες
  • Τουρίστες

Στην ιστοσελίδα μπορείτε:

  • Να μάθετε κινεζικά από τη βάση χρησιμοποιώντας τηλεκπαίδευση, μικρομάθηση και εκμάθηση μέσω φορητών συσκευών
  • Να ανταλλάξετε εμπειρίες με επιχειρηματίες, φοιτητές, παιδιά και τουρίστες.
  • Να συγκεντρώσετε πληροφορίες για τον πολιτισμό της Κίνας, την επιχειρηματική κουλτούρα, τα ήθη και έθιμα, τη γλώσσα.
  • Να χρησιμοποιείτε τα δωρεάν μαθήματα κινεζικών παντού και όποτε θέλετε

Η πρόσβαση στα αποτελέσματα του έργου είναι δωρεάν στον ιστότοπο www.chinese4.eu Το έργο Chinese4.eu απευθύνεται σε Ευρωπαίους που θέλουν να ξεκινήσουν την περιπέτειά τους με την Κίνα και την κινεζική γλώσσα. Το έργο απευθύνεται επίσης σε όσους ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με εταιρείες από την Κίνα. Η σύμπραξη για το έργο αποτελείται από τη Σχολή Μάνατζμεντ της Αμβέρσας (Βέλγιο), την εταιρεία Mescomp Technologies (Πολωνία), το ίδρυμα Soros International House (Λιθουανία), την ΜΚΟ International Certificate Conference (Γερμανία), το ίδρυμα Fondazione Italia Cina (Ιταλία) και την EduActive (Πολωνία).