Έργο

Κινεζικά για Ευρωπαίους

Το έργο "Κινεζικά για Ευρωπαίους" στοχεύει τις ανάγκες που απορρέουν από τις διμερείς σχέσεις ΕΕ-Κίνας. Σύμφωνα με την Eurostat, ο ετήσιος όγκος εισαγωγών και εξαγωγών μεταξύ των δύο εταίρων παρουσιάζει ανοδικές τάσεις. Ο αριθμός των Ευρωπαίων φοιτητών και τουριστών που επισκέπτονται την Κίνα αυξάνεται συστηματικά. Το έργο ανταποκρίνεται άμεσα στην αυξανόμενη ζήτηση εκπαιδευτικών υλικών για τα κινεζικά, συμπεριλαμβάνοντας στοχευμένα μαθήματα για ειδικές κατηγορίες χρηστών, όπως επιχειρηματίες, τουρίστες, φοιτητές και παιδιά.

Το έργο περιλαμβάνει πέντε κύκλους μαθημάτων με υλικό για το επίπεδο γλωσσομάθειας A1 (σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες) και έχει μεταφραστεί στις 23 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το έργο "Κινεζικά για Ευρωπαίους" έχει ως στόχο: να φέρει την κινεζική γλώσσα και πολιτισμό πιο κοντά στις διάφορες ηλικιακές ομάδες χρηστών από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Το έργο προωθεί την ιδέα της δια βίου μάθησης και του διαπολιτισμικού διαλόγου εφαρμόζοντας καινοτόμες μεθοδολογίες και εργαλεία ICT/IT στον τομέα της δια βίου μάθησης. Αυτή η προσέγγιση θα βελτιώσει σίγουρα τις γλωσσικές και διαπολιτισμικές δεξιότητες των τελικών χρηστών του έργου.

Οι ειδικοί στόχοι του έργου είναι οι εξής: να παρέχει δωρεάν και εύκολα προσβάσιμο εκπαιδευτικό υλικό για τους Ευρωπαίους που ταξιδεύουν στην Κίνα για προσωπικούς, επαγγελματικούς, εκπαιδευτικούς ή τουριστικούς λόγους. Άλλος στόχος του έργου είναι να προσφέρει περισσότερα κίνητρα και μαθησιακές δυνατότητες για τους Ευρωπαίους, να τους βοηθήσει ώστε να αντιμετωπίσουν την πρόκληση εκμάθησης της κινεζικής γλώσσας, καθώς επίσης να διευκολύνει τις επαφές μεταξύ των πολιτών της ΕΕ και των Κινέζων μεταναστών.

Σχετικά με την Κίνα

Η Κίνα είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος επιχειρηματικός εταίρος της ΕΕ. Τα στατιστικά στοιχεία της Eurostat αποκαλύπτουν ότι ο όγκος των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των δύο εταίρων αυξάνεται κάθε χρόνο. Σύμφωνα με το επίσημο ευρωπαϊκό έγγραφο "China. Strategy Paper 2007 – 2013", οι διμερείς σχέσεις τα επόμενα χρόνια θα αναπτυχθούν και θα καλύψουν νέους τομείς δραστηριοτήτων. Εκτός από τις επιχειρηματικές επαφές, θα αυξηθεί επίσης ο αριθμός των κοινών έργων στους τομείς της εκπαίδευσης και του πολιτισμού. Συνεπώς, είναι πολύ σημαντικό οι πολίτες της ΕΕ να εξοικειωθούν με την κινεζική γλώσσα, τον πολιτισμό και τον τρόπο σκέψης.

Διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένων των κινεζικών αρχών, υπολογίζουν ότι περίπου 25-40 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο μαθαίνουν κινεζικά ως ξένη γλώσσα και αυτός ο αριθμός αυξάνεται γοργά. Ωστόσο, τα στατιστικά στοιχεία περιλαμβάνουν ανθρώπους κινεζικής καταγωγής της διασποράς, αλλά και μειονότητες εντός της Κίνας. Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι ακόμα πιστεύουν ότι τα κινεζικά είναι εξαιρετικά δύσκολη γλώσσα και ούτε σκέφτονται να τη μάθουν. Στο πλαίσιο του προγράμματος ανταλλαγής και κατάρτισης διευθυντικών στελεχών μεταξύ ΕΕ και Κίνας (METP) που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μόλις το ένα τρίτο από το συνολικό δυνατό αριθμό Ευρωπαίων φοιτητών στάλθηκαν στην Κίνα.

Η εκμάθηση των κινεζικών ίσως θεωρείται δύσκολη για τους πολίτες της ΕΕ επειδή διαφέρει σημαντικά από τη μητρική τους γλώσσα. Οι Ευρωπαίοι που σκέπτονται να μάθουν κινεζικά συχνά αποθαρρύνονται από το περίπλοκο σύστημα ιδεογραμμάτων, την τονικότητα, τη δύσκολη προφορά κ.λπ. Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας είναι η δυνατότητα πρόσβασης σε μαθήματα. Η έλλειψη χρηματικών πόρων ή ελεύθερου χρόνου συχνά αποτρέπει τους ενδιαφερόμενους από το να παρακολουθούν μαθήματα σε φροντιστήρια ξένων γλωσσών. Τέλος, οι μεθοδολογίες διδασκαλίας πρέπει να προσαρμόζονται στην ηλικία και τις συγκεκριμένες ανάγκες των διάφορων ομάδων διδασκόμενων.