Επικοινωνία

Mescomp Technologies S.A.

Aleje Jerozolimskie 47, 00-697 Warszawa, Poland
Tel: + 48 22 636 20 00  Fax: + 48 22 290 32 22
www.mescomp.pl

Małgorzata Jendryczka  malgorzata.jendryczka@mescomp.pl

Η Mescomp SA, μητρική του ομίλου Mescomp Group που ιδρύθηκε το 1987 στη Βαρσοβία από μια ομάδα Πολωνών τεχνικών και διευθυντικών στελεχών. Οι δραστηριότητες στους τομείς της τεχνολογίας υπολογιστών, των τηλεπικοινωνιών και του ιατρικού εξοπλισμού διεξάγονταν από την Mescomp Telecom SA και μετέπειτα από την Mescomp Technologies SA το 2008.

Η εξέλιξη της εταιρείας βασίστηκε στη δημιουργική σχεδίαση λογισμικού και υλικού για εταιρείες πληροφορικών συστημάτων και τηλεπικοινωνιών. Αργότερα χρησιμοποιήθηκε η επωνυμία Mescomp και σχεδιάστηκαν, κατασκευάστηκαν, παραδόθηκαν, εγκαταστάθηκαν και συντηρήθηκαν διάφορα προϊόντα για τον κλάδο των υπολογιστών και των τηλεπικοινωνιών. Πρόσφατα η εταιρεία πρόσθεσε τον ιατρικό εξοπλισμός υψηλής τεχνολογίας στους τομείς δραστηριότητας υπό την επωνυμία Mesmed. Η εταιρεία έχει σημειώσεις επίσης επιτυχία στην παροχή λογισμικού και σχετικών υπηρεσιών που αναπτύχθηκαν με τους συνεργάτες τους σε Γερμανία, Γαλλία και Ρωσία. Από το 2006, η Mescomp δραστηριοποιείται σε διεθνή ευρωπαϊκά έργα, επικεντρώνοντας σε θέματα σχετικά με τη διδασκαλία γλωσσών μέσω λογισμικού. Λόγω των γνώσεων και της εμπειρίας μας είμαστε εξαιρετικός συνεργάτης για έργα υλοποίησης, καθώς επίσης κατασκευαστικές και συμβουλευτικές δραστηριότητες.

Antwerp Management School

Sint-Jacobsmarkt 9-13, 2000 Antwerp, Belgium
Tel: +32 3 265 47 50  Fax: + 32 3 265 4734
http://www.antwerpmanagementschool.be/

Dorinela Munteanu  Dorinela.Munteanu@ams.ac.be

Η Σχολή Μάνατζμεντ της Αμβέρσας έχει ως στόχο να αποτελέσει "συνεργάτη για όλες τις διαδικασίες" και κύριος στόχος της είναι να βοηθήσει τα υφιστάμενα και μελλοντικά διευθυντικά στελέχη στον ιδιωτικό, δημόσιο και μη κερδοσκοπικό τομέα προκειμένου να εκπληρώσουν τις ανάγκες τους για εκπαίδευση και εξέλιξη. Προτεραιότητες είναι ο βέλτιστος έλεγχος ποιότητας, μια διαδραστική διαδικασία εργασίας με μικρές ομάδες, έμφαση σε γνώση βάσει έρευνας και βέλτιστων πρακτικών, μια διεθνής προοπτική και η συνεχής προσαρμογή των προγραμμάτων στις απαιτήσεις της επιχειρηματικής κοινότητας.

Εκτός από την οργάνωση εκπαίδευσης στο εσωτερικό και το εξωτερικό, η Σχολή Μάνατζμεντ της Αμβέρσας ασχολείται επίσης με την εφαρμοσμένη έρευνα. Η έκβαση των έργων έρευνας αποτελεί σημαντική πηγή έμπνευσης για τα μαθήματα. Η Σχολή Μάνατζμεντ της Αμβέρσας έχει βραβευτεί με το περίοπτο σήμα AACSB από την ένωση Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB).

International Certificate Conference e.V.

Kaiserstr. 39, 63065 Offenbach am Main, Germany
Tel: +49 234 9342 9492
www.icc-languages.eu

Robert Williams  rob.williams@icc-languages.eu

Η μη κυβερνητική οργάνωση International Certificate Conference e.V. είναι ένα διεθνές δίκτυο διδασκόμενων, διδασκόντων και ερευνητών γλωσσών.

Η ΜΚΟ International Certificate Conference e.V. εκπληρώνει τους στόχους της μέσω των ακόλουθων δραστηριοτήτων: συνεισφορά στη διαμόρφωση πολιτικής σε ενδοκυβερνητικό επίπεδο, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εθνικούς θεσμούς, όπως σε εκπαιδευτικές ενώσεις και υπουργεία, διεξαγωγή προγραμμάτων πιστοποίησης διδασκόντων, χορήγηση προγραμμάτων διασφάλισης ποιότητας για τα μαθήματα, διδακτική ύλη και άλλα προϊόντα που αφορούν τη δια βίου μάθηση και τις γλώσσες, έναρξη και συνεργασία σε έργα με διεθνή χρηματοδότηση, διεξαγωγή διεθνών και περιφερειακών συσκέψεων, διανομή κατάλληλου υλικού μέσω του ιστότοπου. Η ΜΚΟ International Certificate Conference e.V. έχει αναπτύξει τη σειρά λύσεων που προσφέρει τα τελευταία χρόνια με τα: DiLaPort, LinguaPeace, ELPBVI και DeafPort.

Italy China Foundation

Palazzo Clerici - Via Clerici 5, 20121 MILANO, Italy
Tel: 02.72000000  Fax: 02.36561073
www.italychina.org

Francesca Bonati  bonati@italychina.org

Το ίδρυμα Fondazione Italia Cina εστιάζει την αποστολή του στην καλλιέργεια πολιτιστικών, πολιτικών και οικονομικών δραστηριοτήτων μεταξύ Κίνας και Ιταλίας.

Μία από τις πιο σημαντικές δραστηριότητες αφορούν τη διδασκαλία της κινεζικής γλώσσας και του πολιτισμού μέσω μαθημάτων γλώσσας, εσωτερικής εκπαίδευσης, εκθέσεις και συσκέψεις. Η Σχολή μας φιλοξενεί μια σειρά "διδακτικών μεθοδολογιών για την κινεζική γλώσσα".

Soros International House

Konstitucijos ave 23A, 08105 Vilnius, Lithuania
Tel: +370 5 2724839  Fax: +370 5 2724839
www.sih.lt

Daiva Malinauskiene  daiva@sih.lt

Το Soros International House είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1993. Είναι μέλος του International House World Organization, μέλος της λιθουανικής ένωσης Lithuanian Association of Adult Education, ένα Κέντρο Εκπαίδευσης Διδασκόντων Ξένων Γλωσσών που είναι αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών της Λιθουανίας. Το Soros International House αντιπροσωπεύει το πανεπιστήμιο Schiller International University και αποτελεί Κέντρο Εκπαίδευσης Διδασκόντων που έχει εγκριθεί από τον IH World Organization, καθώς επίσης εγκεκριμένο εξεταστικό κέντρο του Instituto Cervantes για τα ισπανικά και εξουσιοδοτημένο εξεταστικό κέντρο LTE για τα αγγλικά.

Διαθέτει εμπειρία στη δημιουργία και συμμετοχή σε πολλά διεθνή προγράμματα (Socrates, Grundtvig και Lingua, Leonardo da Vinci, πρόγραμμα δια βίου μάθησης και NordPlus). Διαθέτει επίσης εκτεταμένη εμπειρία στη Εκπαίδευση Ενηλίκων, τη Διαπολιτισμική Μάθηση και την Ενεργή Αγωγή του Πολίτη, την εκπαίδευση διδασκόντων, την εκπαίδευση και προαγωγή ξένων γλωσσών. Το προσωπικό αποτελείται από εξαιρετικά έμπειρούς δάσκαλους και διοικητική υποστήριξη.

EduActive

Witolda Pileckiego 104/149, 02-781 Warsaw, Poland
Tel: +48 668 429 785
www.eduactive.pl

Mateusz Czepielewski  mateusz.czepielewski@eduactive.pl

Η EduActive ειδικεύεται στη χρήση των πιο πρόσφατων λύσεων ICT στην εκπαίδευση, ειδικά στη διαδικασία εκμάθησης για φοιτητές, μαθητές και προσωπικό. Συνεργάζεται με εκπαιδευτικά ιδρύματα (πανεπιστήμια, σχολές επαγγελματικής κατάρτισης), επιχειρήσεις (εταιρείες και ενώσεις σε διάφορους κλάδους κ.λπ.), σε συνδυασμό με τη χρήση πληροφορικής τεχνολογίας και μέσων (ιστότοποι, πύλες, τηλεόραση). Η εταιρεία έχει προετοιμάσει ένα μεγάλο αριθμό προσαρμοσμένων λύσεων ICT για τηλεκπαίδευση, εκμάθηση μέσω φορητών συσκευών και πολυμεσική εκμάθηση. Η EduActive ασχολείται με την προετοιμασία αποκλειστικών λύσεων λογισμικού, καθώς επίσης με την κατάρτιση και ανάπτυξη του περιεχόμενου (συμπεριλαμβανομένης της διδακτικής ύλης).

Οι ειδικοί της EduActive συμμετέχουν σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης και υλοποίησης του έργου: από τη σύλληψη της ιδέας μέχρι την υλοποίηση και συντήρηση των συστημάτων. Οι υπάλληλοι της EduActive είναι επαγγελματίες ICT, καθώς επίσης δημιουργοί περιεχομένου, που αναλύουν και προετοιμάζουν την προσαρμογή κάποιου συγκεκριμένου κλάδου γνώσης στο διδακτικό περιεχόμενο και τη διδακτική ύλη.