Projektas

Kinų kalba europiečiams

Šis projektas "Kinų kalba europiečiams" atitinka abipusius ES ir Kinijos bendradarbiavimo poreikius. Remiantis "Eurostat" duomenimis, kiekvienais metais abiejų partnerių importo ir eksporto apimtys auga. Studentų ir turistų skaičius iš Europos besilankančių Kinijoje taip pat pastoviai auga. Šis projektas būtent ir orientuotas į kinų kalbos augančio poreikio patenkinimą, pateikiant profiliuotas ir segmentuotas mokymosi programas, skirtas verslininkams, turistams, studentams ir vaikams.

Remiantis šiuo projektu buvo sukurti 5 A1 lygio moduliai (vertinant pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis), kurie išversti į 23 oficialias ES kalbas.

Projekto "Kinų kalba europiečiams" tikslas: priartinti kinų kalbą ir kultūrą prie visų amžiaus grupių atstovų, iš visų ES šalių narių. Šis projektas remia Mokymosi visą gyvenimą idėją ir skatina tarpkultūrinį dialogą, diegiant naujoviškiausias ICT/IT metodologijas ir ICT/IT mokymosi įrankius į Mokymosi visą gyvenimą procesą. Tikimės, kad toks požiūris galiausiai sustiprins šio projekto galutinio vartotojo kalbines ir tarpkultūrinio bendravimo kompetencijas.

Svarbiausia šio projekto siekiamybė būtų: nemokamos ir lengvai prieinamos mokymosi medžiagos suteikimas europiečiams, kurie vyksta į Kiniją asmeniniais, verslo, mokymosi, ar turizmo tikslais. Taip pat šiuo projektu siekiama sustiprinti europiečių motyvaciją ir besimokančių skaitlingumą, palengvinant jiems mokymosi kinų kalbos kliūtis ir tuo pačiu supaprastinant ES šalių narių piliečių bendravimą su emigrantais iš Kinijos jų šalyse.

Apie Kiniją

Šiuo metu Kinija yra antra pagal dydį Europos Sąjungos verslo partnerė. Pateikta "Eurostat" statistika rodo kasmetinį prekių mainų apimčių augimą tarp abiejų šalių. Remiantis oficialiu Europos dokumentu "Kinija. Strategijos planai 2007-2013 metams", abipusiai santykiai ateinančiais metais vystysis sparčiai, apimant vis naujas veiklos sritis. Šalia verslo kontaktų plėtros, bendrųjų projektų mokslo ir kultūros srityse nuolat daugės. Todėl ypatingai svarbu supažindinti ES gyventojus su kinų kalba, šalies kultūros ypatumais ir kinų pasaulėžiūra.

Įvairūs šaltiniai, įskaitant ir Kinijos valdžią, teigia, kad maždaug apie 25-40 milijonų žmonių visame pasaulyje, mokosi kinų kalbos, kaip antros užsienio kalbos, ir besimokančių skaičius sparčiai didėja. Beje, ši statistika apima ir kinus gyvenančius užsienyje, ir net tautinių mažumų atstovus pačioje Kinijoje. Dauguma europiečių vis dar galvoja, kad kinų kalbą labai sunku išmokti ir net nebando jos mokintis. Pagal Europos Komisijos finansuojamą mainų ir apmokymų programą skirtą ES ir Kinijos Vadovams (METP), deja, tik tečdalis visų galimų studentų iš Europos buvo išsiųsti į Kiniją.

ES piliečiams kinų kalbos mokymasis gali atrodyti ypač sudėtingas, dėl ženklaus skirtumo nuo jų gimtosios kalbos. Eropiečiams, kinų kalbos mokymasis neretai asocijuojasi su komplikuota hieroglifų sistema, tonacija, sudėtingu tarimu, ir t.t. Kitas svarus argumentas būtų kalbos mokymosi kursų prieinamumas. Lėšų bei laisvo laiko trūkumas, dažnai atbaido potencialius mokinius nuo dalyvavimo tradiciniuose kursuose. Galiausiai, kalbos mokymosi metodika irgi turėtų būti pritaikyta pagal specifinius besimokančiųjų poreikius bei amžiaus grupes.