Kontaktai

Mescomp Technologies S.A.

Aleje Jerozolimskie 47, 00-697 Warszawa, Poland
Tel: + 48 22 636 20 00  Fax: + 48 22 290 32 22
www.mescomp.pl

Małgorzata Jendryczka  malgorzata.jendryczka@mescomp.pl

Mescomp SA, motininė "Mescomp Group" įmonė, buvo įkurta 1987 m. Varšuvoje, kurią įsteigė grupė jaunų Lenkijos inžinierių ir vadybinikų. Vykdoma "Mescomp Telecom" SA veikla pagrinde susijusi su kompiuterinėmis technologijomis, telekomunikacijų ir medicinos įranga, nuo 2008 m. buvo perorganizuota į "Mescomp Technologies" SA įmonę.

Kompanijos vystimasis buvo paremtas kūrybingu programinės įrangos bei techninės įrangos dizainu, skirtu informacinių sistemų ir telekomunikacijų kompanijoms. Vėliau įmonės "Mescomp" veiklos profilis buvo išpėtotas ir įvairūs produktai kompiuterių industrijai ir telekomunikacijai buvo parengti, surinkti, įdiegti ir išlaikyti. Nesenai aukštųjų-technologijų medicinos įranga buvo įtraukta į kompanijos susidomėjimo akiratį, ši veikla yra vykdoma po kompanijos "Mesmed" vėliava. Taip pat kompanija buvo labai sėkminga programinės įrangos ir paslaugų susietų su programine įranga tiekime, išvystyta kartu so vokiečių, prancūzų ir rusų partneriais. Nuo 2006 metų "Mescomp" buvo aktyvi tarptautiniuose Europiniuose projektuose, dirbdama programinės įrangos srityje prie projektų, susietų su kalbų mokinimu. Mūsų žinios ir patirtis leidžia mums būti puikiais partneriais tiek įdiegiant bendrus projektus, tiek konsultuojant jų rengimą.

Antwerp Management School

Sint-Jacobsmarkt 9-13, 2000 Antwerp, Belgium
Tel: +32 3 265 47 50  Fax: + 32 3 265 4734
http://www.antwerpmanagementschool.be/

Dorinela Munteanu  Dorinela.Munteanu@ams.ac.be

"Antwerp Management School" siekia tapti "visas-paslaugas" teikiančiu partneriu ir pirminis jų tikslas yra padėti būsimiems privataus, valstybinio ir ne pelno siekiančių organizacijų sektorių vadybininkams, tenkinti mokymosi ir tobulėjimo poreikius. Prioritetai teikiami optimalios kokybės kontrolei bei interaktyviam darbui mažose grupėse, akcentuojant tyrimais paremtas žinias ir "geriausios praktikos" pavyzdžius, ugdant tarptautinį požiūrį ir nuolat adaptuojant studijų programas prie verslo bendruomenės poreikių.

Šalia apmokymų organizavimo šalies ribose bei užsienyje, "Antwerp Management School" taip pat įsitraukė į taikomuosius tyrimus. Tyrimų projektų rezultatai sudaro esminį idėjų šaltinį kursams organizuoti.  "Antwerp Management School" buvo apdovanota prestižine AACSB pažyma, kurią suteikė " Association to Advance Collegiate Schools of Business" (AACSB).

International Certificate Conference e.V.

Kaiserstr. 39, 63065 Offenbach am Main, Germany
Tel: +49 234 9342 9492
www.icc-languages.eu

Robert Williams  rob.williams@icc-languages.eu

"International Certificate Conference e.V." yra tarptautinis tinklas skirtas besimokinantiems kalbas, mokytojams ir tyrėjams.

"International Certificate Conference e.V." realizuoja savo tikslus tokiose veiklose: prisidėdami prie švietimo politikos kūrimo vyriausybiniame lygmenyje; konsultuodami nacionalinės reikšmės institucijas, tokias kaip švietimo asociacijas ir ministerijas; vykdydami mokytojų sertifikavimo procedūras; administruodami kavlifikacinius kursus, rengdami mokymo medžiagą ir procedūras, susijusias su Mokymosi visą gyvenimą ir kalbų mokymosi programomis; inicijuodami ir dalyvaudami tarptautių fondų projektuose; rengdami vietines ir tarptautines konferencijas; platindami atitinkamą medžiagą per savo tinklapį; "International Certificate Conference e.V." pastaraisiais metais veikia kaip ekspertai vystant įstatyminę bazę DiLaPort, LinguaPeace, ELPBVI ir DeafPort veikloje.

Italy China Foundation

Palazzo Clerici - Via Clerici 5, 20121 MILANO, Italy
Tel: 02.72000000  Fax: 02.36561073
www.italychina.org

Francesca Bonati  bonati@italychina.org

"Italy China Foundation" yra susitelkę kultūrinės, politinės ir ekonominės veiklos puoselėjimo misijai tarp Kinijos ir Italijos.

Viena iš svarbiausių veiklų susijusi su kinų kalbos ir kultūros mokymo kursų organizavimu vietiniuose apmokymuose, parodose bei konferencijose. Ši mokykla rengia " kinų kalbos mokymo metodologijos" kursus kinų kalbos absolventams.

Soros International House

Konstitucijos ave 23A, 08105 Vilnius, Lithuania
Tel: +370 5 2724839  Fax: +370 5 2724839
www.sih.lt

Daiva Malinauskiene  daiva@sih.lt

"Soros International House" yra ne pelno siekianti organizacija, įsteigta 1993 m. Ji priklauso pasaulinei "International House World" organizacijai, yra Lietuvos Suaugusiųjų Švietimo asociacijos narė, yra "Užsienio kalbų mokytojų apmokymo centras", reorganizuotas prie Lietuvos "Švietimo ir Mokslo" Ministerijos. "Soros International House" atstovauja "Schiller International" Universitetą. "Soros International House" būdama pasaulinės "IH World Organization" narė ir "Užsienio kalbų mokytojų apmokymo" centru yra įgaliotas egzaminų centras, atsovaujant "Instituto Cervantes" ispanijai ir Pearson, autorizuotų testų LTE anglų kalbai vykdymui.

Įstaiga turi didžiulę patirtį rengiant ir dalyvaujant įvairiuose tarptautiniuose projektuose ( Socrates, Grundtvig ir Lingua, Leonardo da Vinci, Mokymosi visą gyvenimą programoje ir NordPlus). Taip pat yra sukaupusi patirtį Suaugusių Švietimo, Tarpkultūrinio mokymo ir Aktyvaus Pilietiškumo mokymo, Mokytojų apmokymų ir Kalbų mokymo kursų rengimo srityse. Personalas sudarytas iš aukštos kvalifikacijos ir patyrusių dėstytojų bei kompetetingų administracijos darbuotojų.

EduActive

Witolda Pileckiego 104/149, 02-781 Warsaw, Poland
Tel: +48 668 429 785
www.eduactive.pl

Mateusz Czepielewski  mateusz.czepielewski@eduactive.pl

"EduActive" specializuojasi taikydama naujausius ICT sprendimus švietimo, ypač studentų, moksleivių ir personalo apmokymo, procese. "EduActive" bendradarbiauja su švietimo institucijomis (universitetais, neformalaus ugdymo centrais), verslo aplinka (įmonėmis, įvairių pramonės šakų asociacijomis ir kt.), informacinėmis technologijomis ir masinėmis informavimo priemonėmis (tinklapiais, portalais, televizija). Ši kompanija yra paruošusi daugelį ICT sprendimų, pritaikytų klientų vartosenai, taikant e-mokymosi, m-mokymosi ir multimedinio mokymosi metodus. EduActive atlieka tiek ir programinės įrangos paruošimo, tiek ir paties turinio vystymo darbus (įskaitant mokymo medžiagą).

"EduActive" ekspertai yra įtraukti į visų projekto vystymo ir išpildymo pakopų veiklą: nuo koncepcijos sukūrimo iki sistemos įdiegimo ir priežiūros. "EduActive" darbuotojai yra ir ICT profesionalai, ir turinio kūrėjai, kurie analizuoja ir ruošia specifinių žinių pritaikymo galimybes mokymo ir lavinimo medžiagos turiniui.