Kontakts

Mescomp Technologies S.A.

Aleje Jerozolimskie 47, 00-697 Warszawa, Poland
Tel: + 48 22 636 20 00  Fax: + 48 22 290 32 22
www.mescomp.pl

Małgorzata Jendryczka  malgorzata.jendryczka@mescomp.pl

Mescomp SA, Mescom Group mātes uzņēmums, dibināja 1987. gadā Varšavā grupa jaunu poļu inženieru un menedžeru. Darbības, kas saistītas ar datortehnoloģijām, telekomunikācijām un medicīnas iekārtām, izpildīja Mescomp Telecom SA un kopš 2008. gada - Mescomp Technologies SA.

Uzņēmuma attīstības pamatā bija radoša programmatūras un aparatūras izstrāde informācijas sistēmu un telekomunikāciju uzņēmumiem. Vēlāk tika izveidota prečzīme Mescomp un tika projektēti, ražoti, piegādāti, uzstādīti un uzturēti dažādi produkti datoru nozarē un telekomunikācijās. Pēdējā laikā uzņēmuma interesēs ir iekļauta arī augsto tehnoloģiju medicīnas aparatūra. Šī darbība tiek veikta saskaņā ar zīmolu Mesmed. Uzņēmums bija ļoti veiksmīgs arī programmatūras un ar programmatūru saistītu pakalpojumu piegādē, kas tika izstrādāti kopā ar Vācijas, Francijas un Krievijas partneriem. Mescomp kopš 2006. gada ir aktīvi iesaistījusies starptautiskos Eiropas projektos, koncentrējoties uz programmatūras daļu ar valodas mācīšanu saistītos projektos. Mūsu zināšanas un pieredze padara mūs par lielisku partneri gan projektu ieviešanā, ražošanā un konsultācijās.

Antwerp Management School

Sint-Jacobsmarkt 9-13, 2000 Antwerp, Belgium
Tel: +32 3 265 47 50  Fax: + 32 3 265 4734
http://www.antwerpmanagementschool.be/

Dorinela Munteanu  Dorinela.Munteanu@ams.ac.be

Antwerp Management School (Antverpenes Menedžmenta skola) mērķis ir kļūt par "pilna servisa partneri" un tās galvenais mērķis ir palīdzēt esošajiem un topošajiem vadītājiem privātajā, valsts un bezpeļņas sektorā piepildīt viņu apmācības un attīstības vajadzības. Skolas prioritātes ir optimāla kvalitātes kontrole, interaktīvs process, strādājot ar mazām grupām, uzsvars uz pētniecības balstītām zināšanām un "labākās prakses", starptautiskas perspektīvas un pastāvīga programmu pielāgošana uzņēmējsabiedrību prasībām.

Neskaitot apmācību organizēšanu mājās un ārzemēs, Antwerp Management School piedalās arī lietišķajā izpētē. Pētniecības projektu rezultāti ir būtisks kursu iedvesmas avots. Antwerp Management School ir piešķirta prestižā AACSB atzīme, ko piešķīrusi ""Association to Advance Collegiate Schools of Business"" (AACSB).

International Certificate Conference e.V.

Kaiserstr. 39, 63065 Offenbach am Main, Germany
Tel: +49 234 9342 9492
www.icc-languages.eu

Robert Williams  rob.williams@icc-languages.eu

Starptautiskā Sertifikācijas konference (The International Certificate Conference e.V.) ir starptautisks tīkls valodu skolniekiem, skolotājiem un pētniekiem.

Starptautiskā Sertifikācijas konference (The International Certificate Conference e.V.) sasniedz savus mērķus, izmantojot šādus pasākumus: atbalstot politiku izveidi starpvaldību līmenī; darbojoties kā konsultants valstu iestādēm, piemēram, pieaugušo izglītības asociācijas un ministrijas; realizējot skolotāju sertifikācijas shēmas; administrējot kursu, mācību materiālu un citu produktu, kas saistīti ar mūžizglītību un valodām, kvalitātes nodrošināšanas shēmas; veidojot un līdzdarbojoties starptautiski finansētos projektos; vadot starptautiskas un reģionālas konferenčes; izplatot atbilstošus materiālus, izmantojot tās interneta lapu; Starptautiskā Sertifikācijas konference (International Certificate Conference e.V.) pēdējo gadu laikā ir guvusi pieredzi portfolio izveidē  DiLaPort, LinguaPeace, ELPBVI and DeafPort projektos.

Italy China Foundation

Palazzo Clerici - Via Clerici 5, 20121 MILANO, Italy
Tel: 02.72000000  Fax: 02.36561073
www.italychina.org

Francesca Bonati  bonati@italychina.org

Itālijas Ķīnas fonda misija ir sekmēt kultūras, politiskās un ekonomiskās aktivitātes Ķīnas un Itālijas starpā.

Viena no svarīgākajām darbībām attiecas uz ķīniešu valodas un kultūras apguvi, izmantojot valodas kursus, apmācību uz vietas, izstādes un konferences. Mūsu skola rīko mācību kursu "ķīniešu valodas mācīšanas metodoloģijas" ķīniešu valodas apmācības beigušajiem.

Soros International House

Konstitucijos ave 23A, 08105 Vilnius, Lithuania
Tel: +370 5 2724839  Fax: +370 5 2724839
www.sih.lt

Daiva Malinauskiene  daiva@sih.lt

Soros International House ir bezpeļņas organizācija, kas tika dibināta 1993. gadā. Tā ir International House World Organization locekle, Lietuvas Pieaugušo izglītības asociācijas biedre, Svešvalodu skolotāju apmācības centrs, ko atzinusi Lietuvas Izglītības un zinātnes ministrija. Soros International House ir Šillera starptautiskās universitātes ( Schiller International University) pārstāvis. Soros International House ir International House World Organization apstiprināts skolotāju apmācības centrs, kā arī apstiprināts Instituto Cervantes spānu valodas eksaminācijas centrs un Pīrsona autorizētais pārbaudījumu centrs angļu valodā.

Šai vienībai ir pieredze daudzu starptautisku projektu izveidē un dalībā (Socrates, Grundtvig and Lingua, Leonardo da Vinci, Lifelong Learning Programme and NordPlus). Tai ir arī viennozīmīga pieredze tādos projektos, kā Pieaugušo izglītība (Adult Education), Starpkultūru mācības un aktīvā pilsonība (Intercultural Learning and Active Citizenship), Skolotāju apmācība (Teacher-training), Valodu mācīšana un veicināšana (Language teaching and promotion). Tās kolektīva pamatā ir augsti pieredzējuši pasniedzēji un administratīvais atbalsts.

EduActive

Witolda Pileckiego 104/149, 02-781 Warsaw, Poland
Tel: +48 668 429 785
www.eduactive.pl

Mateusz Czepielewski  mateusz.czepielewski@eduactive.pl

EduActive specializējas jaunāko Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) risinājumu pielietošanā izglītībā, it īpaši studentiem, skolēniem un darbinieku apmācības procesā. EduActive sadarbojas ar izglītības institūcijām (universitātēm, profesionālās izglītības iestādēm), uzņēmējdarbību (uzņēmumi un dažādu nozaru asociācijas u.c.), iesaistot informācijas tehnoloģijas un medijus (interneta lapas, portāli, televīzija). Uzņēmums ir sagatavojis lielu skaitu pielāgotu IKT risinājumu e-mācībām, mobilajām un multivides apmācībām. EduActive nodarbojas gan ar specializētās programmatūras risinājumu sagatavošanu, gan arī satura sagatavošanu un izstrādi (ieskaitot izglītojošos materiālus).

EduActive speciālisti ir iesaistīti visās projekta izstrādes un snieguma stadijās - no koncepta izveides līdz sistēmu ieviešanai un uzturēšanai. EduActive darbinieki ir gan IKT profesionāļi, gan arī satura autori, kas analizē un sagatavo specifisku nozaru zināšanu adaptāciju didaktiskā saturā un mācību materiālos.