Projekts

Ķīniešu valoda eiropiešiem

Projekts "Ķīniešu valoda eiropiešiem" attiecas uz vajadzībām, kuras izriet no divpusējām attiecībām starp ES un Ķīnu. Saskaņā ar Eurostat datiem, katru gadu importa un eksporta apjoms starp abiem partneriem pieaug. Eiropas studentu un tūristu skaits, kas apmeklē Ķīnu, arī sistemātiski pieaug. Projekta mērķis ir tieši reaģēt uz pieaugošo pieprasījumu pēc mācību materiāliem ķīniešu valodas apguvei, profilētu un mērķa grupām orientētu kursu veidā, kas paredzēti uzņēmējiem, tūristiem, studentiem un bērniem.

Projekta rezultāts ir pieci moduļi, kas satur materiālus A1 līmenī (saskaņā ar kopējām Eiropas valodu pamatnostādnēm) un ir tulkoti 23 oficiālajās ES valodās.

Projekta "Ķīniešu valoda eiropiešiem" mērķis ir tuvināt ķīniešu valodu un kultūru dažādu vecuma grupu pārstāvjiem no visām ES dalībvalstīm. Projekts atbalsta ideju par mūžizglītības un starpkultūru dialogu, pielietojot inovatīvas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, metodoloģiju un rīkus mūžizglītības jomā. Šī pieeja neapšaubāmi uzlabos valodas un starpkultūru zināšanas projekta gala lietotājiem.

Projekta specifiskie mērķi ir nodrošināt bezmaksas un viegli pieejamus mācību materiālus eiropiešiem, kas ceļo uz Ķīnu personisku, profesionālu, izglītības vai tūrisma iemeslu vadīti. Cits projekta mērķis ir palielināt eiropiešu motivāciju un mācību spējas, lai dotu viņiem drosmi stāties pretī ķīniešu valodas apguves izaicinājumam, kā arī atvieglotu saziņu starp ES dalībvalstu pilsoņiem un ķīniešu imigrantiem.

Par Ķīnu

Pašreiz Ķīna ir otrs lielākais ES biznesa partneris. Eurostat sniegtie statistikas dati liecina, ka tirdzniecības apjoms starp abām pusēm aug ar katru gadu. Saskaņā ar Eiropas oficiālo dokumentu "Ķīna. Stratēģijas plāns 2007.-2013. gadam", abpusējās attiecības turpmākajos gados tikai attīstīsies un apņems jaunas aktivitāšu sfēras. Neskaitot darījumu kontaktus, pieaugs arī vispārēju projektu skaits izglītības un kultūras jautājumos. Tādēļ ir ļoti svarīgi ES pilsoņiem iepazīties ar ķīniešu valodu, kultūru un domāšanas veidu.

Vairāki avoti, tai skaitā arī Ķīnas valsts institūcijas, uzskata, ka apmēram 25-40 miljoni cilvēku visā pasaulē apgūst ķīniešu valodu kā svešvalodu un šis skaitlis ļoti srauji pieaug. Taču šīe statistikas dati iekļauj arī cilvēkus ar Ķīnas izcelsmi, kas dzīvo ārzemēs un pat etnisko minoritāšu pārstāvjus, kas dzīvo Ķīnā. Vairums eiropiešu vēl joprojām uzskata, ka ķīniešu valoda ir ārkārtīgi grūta un pat neuzsāk tās apgūšanu. Turklāt Eiropas Komisijas finansētās ES-Ķīnas vadītāju apmaiņas un mācību programmas ietvaros tikai viena trešdaļa no kopējā iespējamā Eiropas studentu skaita tika nosūtīta uz Ķīnu.

Ķīniešu valoda ES pilsoņiem varētu šķist grūti apgūstama tādēļ, ka tā ļoti būtiski atšķiras no to dzimtajām valodām. Eiropiešus, kas apsver iespēju mācīties ķīniešu valodu, bieži zaudē drosmi, saskaroties ar sarežģīto sistēmu, kas sastāv no zīmēm, tonalitātēm, grūtu izrunu utt. Cits būtisks faktors ir kursu pieejamība. Līdzekļu vai brīvā laika trūkums bieži vien liedz iespēju potenciālajiem skolniekiem piedalīties tradicionālos apmācību kursos. Un galu galā, mācību metodoloģijām ir jābūt pielāgotām vecumam un specifiskām dažādu grupu vajadzībām.