Kuntatt

Mescomp Technologies S.A.

Aleje Jerozolimskie 47, 00-697 Warszawa, Poland
Tel: + 48 22 636 20 00  Fax: + 48 22 290 32 22
www.mescomp.pl

Małgorzata Jendryczka  malgorzata.jendryczka@mescomp.pl

Mescomp SA, il-kumpanija ewlenija tal Mescomp Group ġiet imwaqfa fl-1987 f'Warsaw min grupp żagħżugħ ta' enġiniera u managers Pollakki. L-attivita relatata mat-teknoloġija tal-komputers, telekommunikazjoni u appart mediku kien magħmula minn Mescomp Telecom SA u minn 2008 minn Mescomp Technolgies SA.

It-tkabbir tal-kumpanija kien ibbażat fuq disinni ġodda ta software u hardware għal sistemi ta informazjoni u kumpaniji tat-telekomunazjoni. Iktar tard id-ditta Mescomp bdiet tagħmel prodotti diversi ġodda għall-industrija tal-komputers u telekomunikazjoni u tqassim, installazjoni u mantiniment tal-prodotti. Riċentement apparat mediku ta teknoloġija avanzzata ġie miżjud mal-prodotti tal-kumpanija taħt l-isem tad-ditta Mesmed. Il-kumpanija għamlet suċċess ukoll fit-tqassim tas-software u servizzi relatati żviluppati ma sieħba Ġermaniżi, Franċiżi u Russi. Mis-sena 2006, Mescomp ħadet sehem f'proġetti Ewropej, specjalment fuq proġetti ta software għal tagħlim tal-lingwi . L-esperjenza u l-kapaċita għamlet il-kumpanija bħala sieħeb eċċelenti fl-implimentazjoni ta proġetti, manifattura u konsulenza.

Antwerp Management School

Sint-Jacobsmarkt 9-13, 2000 Antwerp, Belgium
Tel: +32 3 265 47 50  Fax: + 32 3 265 4734
http://www.antwerpmanagementschool.be/

Dorinela Munteanu  Dorinela.Munteanu@ams.ac.be

Antwerp Management School għanda l-għan li tkun 'a full service partner' u il-mira tagħha huwa li tgħin managers ta' issa u taż-żmien li ġej fis-settur privat, publikku u għaqdiet li ma jagħmlux qliegħ ikabru it-taħriġ u l-iżvilupp tagħhom. Il- prijoritajiet tagħhom huma kwalita mil-aqwa, proċċes ta ħidma interattiva fi gruppi żgħar, enfasi fuq riċerka bbażata fuq esperjenza u ' l-aħjar prattiċi', b'ħarsa internazjonali u titjib fil-programmi għal-ħtiġijiet tal-kommunita kummerċjali.

Minbarra l-organizzazjoni ta taħrig f'pajjiżhom u barra min pajjiżhom l-Antwerp Management School hija involuta f'riċerka. Il-frott tar-riċerka tal-proġetti tifforma mezz ta' inspirazjoni għal-korsijiet. Antwerp Management School ġiet ippremjata bl-unur prestiġjuż AACSB mill 'Association to Advance Collegiate Schools of Business' (AACSB).

International Certificate Conference e.V.

Kaiserstr. 39, 63065 Offenbach am Main, Germany
Tel: +49 234 9342 9492
www.icc-languages.eu

Robert Williams  rob.williams@icc-languages.eu

l-'International Certifacate Conference' e.V hija numru ta' għaqdiet għal tagħlim tal-lingwi, għalliema u riċerkaturi.

International Certificate Conference e.V tikseb l-għanijiet tagħha min dawn l-attivitajiet; tgħin f'idejat ta' linja gwida fuq livell ta' gvern; tagħmel konsulenza lil għaqdiet nazzjonali bħal għaqdiet u assoċjazjonijiet u ministeri; tiċċertifika skemi għall-għalliema; tara li korsijiet iżommu livell għoli u l-materjal ta' tagħlim u lingwi li għandhom x'jaqsamu dwar edukazzjoni għal matul il-ħajja; jgħatu bidu għal-proġetti li huma mgħejuna min fondi internazjonali; jagħmlu konferenzi reġjonali u internazjonali; tqassim ta' materjal fuq il website; 'International Certificate Conference e.V. hija magħrufa għal -iżvilupp tal-Porfolio f'żminijiet riċenti DiLaPort, LinguaPeace, ELPBVI u DeafPort.

Italy China Foundation

Palazzo Clerici - Via Clerici 5, 20121 MILANO, Italy
Tel: 02.72000000  Fax: 02.36561073
www.italychina.org

Francesca Bonati  bonati@italychina.org

Il-Fondazjoni Italja Ċina għanda l-għan tagħha li tkabbar attivitajiet kuturali, politiċi u ekonomiċi bejn iċ-Ċina u l-Italja.

Waħda mil-aktar affarijiet importanti hija li tkabbar it-tagħlim u kultura Ċiniża permess ta' korsijiet tal-lingwa, tħarriġ, wirjiet u konferenzi. L-iskola tagħna tagħmel korsijiet ta 'tagħlim fil metodu tal- lingwa Ċiniza' għal gradwazjoni fil-lingwa Ċiniża.

Soros International House

Konstitucijos ave 23A, 08105 Vilnius, Lithuania
Tel: +370 5 2724839  Fax: +370 5 2724839
www.sih.lt

Daiva Malinauskiene  daiva@sih.lt

Soros International House hija organizzazjoni li ma tagħmilx qliegħ u li ġiet imwaqfa fl'1993. Hija membru affiljat mal-International House World Organization, u membru tal-Lithuanian Association of Adult Education, Ċentru ta Taħriġ tal-Għalliema ta lingwi Barranin, aċċettata mil-Ministeru ta L-Edukazzjoni u Xjenza tal-Litwanja. Soros International House hija rappreżentant tal-Universita Internazzjonali Shiller. Soros International House hija approvata mil- IH World Organization bħala ċentru ta' taħriġ tal-għalliema kif ukoll aprovata bħala ċentru ta l-eżamijiet tal - Instituto Cervantes għall-ispanjol u awtorizzata Pearson bħala ċentru ta testijiet LTE fil-lingwa Ingliża.

L-entita għanda esperjenza li tikreja u tipparteċipa f'ħafna proġetti internazjonali (Socrates, Grundtvig u Lingua, Leonardo da Vinci, Lifelong Learning Programme u Nordplus). Għanda esperjenza fl-edukazjoni għall-adulti, Tagħlim Interkulturali u Ċittadinanza Attiva, Taħriġ għall-għalliema, u Tagħlim u promozjoni tal-Lingwa. Il-ħaddiema tagħha għandhom esperjenza u taħriġ kbir u għajnuna amministrativa.

EduActive

Witolda Pileckiego 104/149, 02-781 Warsaw, Poland
Tel: +48 668 429 785
www.eduactive.pl

Mateusz Czepielewski  mateusz.czepielewski@eduactive.pl

EduActive tispeċjalizza fl-aħħar apparat tal-ICT fl-edukazzjoni, speċjalment fil-proċess ta studenti u għalliema. EduActive qeda taħdem ma institutzjonijiet edukattivi (universitajiet, stituti vokazjonali), kummerċ (kumpaniji u assoċjazjonijiet industrijali etċ), flimkien ma teknoloġija informatika u il-medja (websites, portals, televiżjoni). Il-kumpanija tiprepara ammont kbir ta ICT solutions għall-e-learning, mobile learning u multimedia learning. EduActive taħdem kemm fil-preparazjoni tas-software solutions, kif ukoll il-preparamenti u żvillup tagħhom (inkluż ukoll materjal edukattiv).

L-esperti ta EduActive jkunu nvoluti il-ħin kolla fl-iżvillup u tkabbir tal-proġett: mil bidu tiegħu sa kif jaħdem u l-manutenzjoni tiegħu. L-impjegati tal- EduActive huma professjonali, kif ukoll kreativi u jkunu qedin jiflu u jipreparaw tibdil speċifiku fil-kontenut tal-materjal edukattiv.