Kontakt

Mescomp Technologies S.A.

Aleje Jerozolimskie 47, 00-697 Warszawa, Poland
Tel: + 48 22 636 20 00  Fax: + 48 22 290 32 22
www.mescomp.pl

Małgorzata Jendryczka  malgorzata.jendryczka@mescomp.pl

Mecomp S.A. jest spółką macierzystą Grupy Kapitałowej Mescomp założoną w roku 1987 r. w Warszawie przez polskich inżynierów i menedżerów. Działalność firmy związana z technologia komputetową i sprzętem medycznym została wprowadzona przez Mescomp Telecom S.A., a od roku 2008 jest kontynuowana przez Mescomp Technologies S.A.

Podstawowa działalność firmy opiera się na twórczym projektowaniu oprogramowania i sprzętu dla systemów informatycznych i firm telekomunikacyjnych. Z czasem spółka Mescomp wdrożyła produkcję produktów dla przemysłu komputerowego i telekomunikacyjnego - są one projektowane, produkowane, dostarczane, instalowane i konserwowane. W ostatnim czasie w sferze zainteresowań firmy znalazł się wysokiej klasy sprzęt medyczny. Działalność ta jest prowadzona w ramach spółki Mesmed. Mescomp S.A. wyspecjalizował się w dostarczaniu oprogramowania i usług związanych z oprogramowaniem opracowanym wspólnie z partnerami niemieckimi, francuskimi i rosyjskimi. Od 2006 roku Mescomp bierze udział w międzynarodowych projektach europejskich, dla których przygotowuje oprogramowanie służącego do nauki języków. Wiedza i doświadczenie czynią firmę doskonałym partnerem zarówno w projektach wdrożeniowych, produkcji, jak i doradztwie.

Antwerp Management School

Sint-Jacobsmarkt 9-13, 2000 Antwerp, Belgium
Tel: +32 3 265 47 50  Fax: + 32 3 265 4734
http://www.antwerpmanagementschool.be/

Dorinela Munteanu  Dorinela.Munteanu@ams.ac.be

Działalność Antwerp Management School obejmuje pomoc obecnym i przyszłym menedżerom w instytucjach prywatnych, sektorze publicznym oraz organizacjach non-profit. Uczelnie organizuje dla nich szkolenia związane z rozwojem zawodowym i osobistym. Działaniem priorytetowym uczelni jest optymalna kontrola jakości, wypracowanie interaktywnych metod pracy z małymi grupami, organizacja procesu badawczego opartego na wiedzy i "dobrych praktykach" w perspektywie międzynarodowej oraz nieustanne dostosowywanie programów do potrzeb społeczności biznesowej.

Poza organizacją szkoleń w kraju i za granicą Antwerp Management School angażuje się także w badania stosowane. Ich wyniki stanowią inspisrację dla organizowanych szkoleń. Antwerp Management School jest laureatem prestiżowej nagrody AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business).

International Certificate Conference e.V.

Kaiserstr. 39, 63065 Offenbach am Main, Germany
Tel: +49 234 9342 9492
www.icc-languages.eu

Robert Williams  rob.williams@icc-languages.eu

The International Certificate Conference e.V jest międzynarodową siecią skupiającą nauczycieli języków, naukowców, ekspertów oraz osoby uczące się języka.

ICC e.V realizuje swoje cele poprzez następujące działania: przyczynianie się do kształtowania polityki na szczeblu międzyrządowym; pełnienie funkcji konsultanta dla organów krajowych, takich jak stowarzyszenia edukacyjne i ministerstwa; nadawanie certyfikatów nauczycielom; administrowanie systemów zapewniania jakości szkoleń, materiałów dydaktycznych i innych produktów służących do kształcenia ustawicznego i nauki języków; inicjowanie i współpraca w realizacji projektów międzynarodowych; organizowanie międzynarodowych i regionalnych konferencj; upowszechnianie materiałów na swojej stronie internetowej.

Italy China Foundation

Palazzo Clerici - Via Clerici 5, 20121 MILANO, Italy
Tel: 02.72000000  Fax: 02.36561073
www.italychina.org

Francesca Bonati  bonati@italychina.org

Misją Italy China Foundation jest wspieranie kultury politycznej oraz działalności ekonomicznej w kontaktach włosko - chińskich.

Główna dzałalność instytucji skupia się wokół nauki języka chińskiego oraz propagowania kultury chińskiej za pośrednictwem kursów językowych a także organizowania konferencji i wystaw.

Soros International House

Konstitucijos ave 23A, 08105 Vilnius, Lithuania
Tel: +370 5 2724839  Fax: +370 5 2724839
www.sih.lt

Daiva Malinauskiene  daiva@sih.lt

Soros International House jest organizacją założoną w 1993 roku. Soros jest członkiem światowej organizacji International House, Litewskiego Stowarzyszenia Edukacji Dorosłych, Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych uznanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki Litwy a także uznanym przez Instytutu Cervantesa ośrodkiem badawczym nad nauką jezyka hiszpanskiego oraz Pearson - autoryzowanego centrum testów LTE w angielskich wersjach językowych.

Centrum edukacyjne Soros ma duże doświadczenie w koordynowaniu i uczestniczeniu w międzynarodowych projektach (Socrates, Grundtvig and Lingua, Leonardo da Vinci, Lifelong Learning Programme i NordPlus). Ma także doświadczenie w kształceniu dorosłych, nauczaniu w kontekście międzykulturowym, aktywizacji obywatelskiej oraz organizowaniu szkoleń dla nauczycieli i wsparcia dla administracji.

EduActive

Witolda Pileckiego 104/149, 02-781 Warsaw, Poland
Tel: +48 668 429 785
www.eduactive.pl

Mateusz Czepielewski  mateusz.czepielewski@eduactive.pl

EduActive specjalizuje się w wykorzystaniu najnowszych rozwiązań ICT w edukacji, a konkretnie w procesie kształcenia studentów, uczniów i pracowników. EduActive współpracuje z instytucjami edukacyjnymi (uniwersytety, instytucje kształcenia zawodowego), biznesowymi (firmy i stowarzyszenia różnych branż) oraz informatycznymi i medialnymi (portale internetowe, telewizja). Firma posiada szereg własnych rozwiązań z zakresu e-learning, mobile learning oraz multimedia learning. Firma zajmuje się zarówno przygotowaniem dedykowanych rozwiązań informatycznych, jak również przygotowaniem i opracowaniem kontentu, w tym materiałów edukacyjnych.

Pracownicy spółki uczestniczą we wszystkich fazach realizacji projektów: od tworzenia koncepcji, po wdrożenie i utrzymanie systemów. Pracownicy spółki to zarówno specjaliści ICT, jak również osoby zajmujące się analizą i przetwarzaniem kontentu branżowego na materiał edukacyjny.