Kontakt

Mescomp Technologies S.A.

Aleje Jerozolimskie 47, 00-697 Warszawa, Poland
Tel: + 48 22 636 20 00  Fax: + 48 22 290 32 22
www.mescomp.pl

Małgorzata Jendryczka  malgorzata.jendryczka@mescomp.pl

Mecomp SA är moderbolag i koncernen Mescomp som grundades 1987 av polska ingenjörer och managers i Warszawa. Företaget Mescomp Telecom AB började syssla med datateknik och medicinsk utrustning år 2008 och sedan dess drivs av Mescomp Technologies AB.

Den huvudsakliga verksamheten i bolaget baseras på kreativ design av mjuk- och hårdvara för datasystem och telekomföretag. Så småningom har företaget infört produkter för databranschen och telekommunikation. De skapas, produceras, levereras, installeras och underhålls. Nyligen har företaget börjat syssla med högklassig medicinsk utrustning. Verksamheten bedrivs inom bolaget Mesmed. Mescomp AB har specialiserat sig på att tillhandahålla mjukvara och tjänster i samband med programvara som utvecklats tillsammans med tyska, franska och ryska partners. Sedan 2006 deltar Mescomp i internationella EU projekt för vilka den programvara som används för att lära sig språk förbereds. Kunskap och erfarenhet gör företaget till en utmärkt partner i såväl utformning och genomförande av talrika projekt, som i produktion och konsulttjänster.

Antwerp Management School

Sint-Jacobsmarkt 9-13, 2000 Antwerp, Belgium
Tel: +32 3 265 47 50  Fax: + 32 3 265 4734
http://www.antwerpmanagementschool.be/

Dorinela Munteanu  Dorinela.Munteanu@ams.ac.be

Antwerp Management Schools verksamhet omfattar stöd för nuvarande och framtida managers i privata institutioner, inom offentlig sektor och ideella organisationer. Skolan organiserar kurser i personlig utveckling och yrkesutveckling för dem. Skolan prioriterar optimal kvalitetskontroll och utveckling av interaktiva metoder för arbete med små grupper. Dessutom främjar skolan organisering av forskningsprocessen som är baserad på kunskap och praktik i ett internationellt perspektiv och ständigt anpassning av programmen till affärsgruppers behov.

Förutom att organisera utbildningar på hemmaplan och utomlands engagerar Antwerp Management School sig i tillämpad forskning. Forskningens resultat ger inspiration till hur utbildningarna ska se ut. Antwerp Management School är vinnaren av det prestigefyllda AACSB priset (Association till Advance Collegiate Schools of Business).

International Certificate Conference e.V.

Kaiserstr. 39, 63065 Offenbach am Main, Germany
Tel: +49 234 9342 9492
www.icc-languages.eu

Robert Williams  rob.williams@icc-languages.eu

The International Certificate Conference e.V är ett internationellt nätverk som samlar språklärare, forskare, experter och språkinlärare.

ICC e.V uppfyller sina mål genom följande aktiviteter: att bidra till den politiska utvecklingen på mellanstatlig nivå; att vara konsult för nationella organ såsom föreningar för utbildning och ministerier; att dela ut certifikat till lärare; att hantera kvalitetssäkringssystem för utbildning, läromedel och andra produkter för lärande och språkinlärning; att starta internationella projekt och samarbeta inom dem; att organisera internationella och regionala konferenser; att sprida material på sin hemsida.

Italy China Foundation

Palazzo Clerici - Via Clerici 5, 20121 MILANO, Italy
Tel: 02.72000000  Fax: 02.36561073
www.italychina.org

Francesca Bonati  bonati@italychina.org

Italy China Foundations uppgift är att främja den politiska kulturen och den ekonomiska verksamheten i kontakter mellan Italien och Kina.

Institutionens huvudverksamhet fokuserar på undervisning i kinesiska och främjandet av kinesisk kultur genom språkkurser samt arrangemang av konferenser och utställningar.

Soros International House

Konstitucijos ave 23A, 08105 Vilnius, Lithuania
Tel: +370 5 2724839  Fax: +370 5 2724839
www.sih.lt

Daiva Malinauskiene  daiva@sih.lt

Soros International House är en organisation som grundades 1993. Soros är medlem i världsorganisationen International House, Den Litauiska Föreningen för Vuxenutbildning, Utbildningscentrum för Lärare i Främmande Språk godkänt av det litauiska Ministeriet för Utbildning och Vetenskap och av Instituto Cervantes (ett forskningscentrum för spanska) och Pearson (ett auktoriserat LTE testcentrum för engelska).

Soros Utbildningscentrum har lång erfarenhet av att samordna och delta i internationella projekt (Sokrates, Grundtvig och Lingua, Leonardo da Vinci programmet för livslångt lärande och Nordplus). Soros har också erfarenhet inom vuxenutbildning, undervisning i samband med interkulturella, aktivt medborgarskap och arrangemang av utbildning för lärare och stöd för administration.

EduActive

Witolda Pileckiego 104/149, 02-781 Warsaw, Poland
Tel: +48 668 429 785
www.eduactive.pl

Mateusz Czepielewski  mateusz.czepielewski@eduactive.pl

EduActive specialiserar sig på användning av de senaste ICT-lösningarna inom utbildningen, och särskilt i utbildning av studenter, elever och personal. EduActive samarbetar med utbildningsinstitutioner (universitet, yrkesutbildningsinstitutioner), affärsinstitutioner (företag och föreningar inom olika branscher) och datainstitutioner och medier (webbplatser, TV). Företaget har ett antal egna lösningar för e-lärande, mobilt lärande och multimedia lärande. Företaget sysslar med både förberedning av datalösningar, samt med utveckling av innehåll, inklusive utbildningsmaterial.

Företagets personal deltar i alla faser av projekt: från konceptutveckling till genomförande och underhåll av system. Personalen i företaget är såväl specialister inom ICT, och analytiker som bearbetar utbildningsmaterialet.