Projekt

Kitajščina za Evropejce

Projekt "Chinese for Europeans" je nastal iz želje olajšati dvostranske stike med Evropo (Evropsko unijo) in Kitajsko. Po podatkih Eurostata vsako leto raste uvoz in izvoz med obema partnericama. Sistematično raste tudi število študentov in turistov, ki obiskujejo Kitajsko. Projekt je odgovor na potrebe po izobraževalnem gradivu za učenje kitajščine v obliki specializiranih tečajev za podjetnike, turiste, študente in otroke.

Izdelek projekta je pet modulov lekcij na ravni A1 (v skladu z Evropskim sistemom opisa jezikovnega izobraževanja), ki so na voljo v 23 uradnih jezikih EU.

Namen projekta "Chinese for Europeans" je: približati kitajski jezik in kulturo uporabnikom z ozemlja EU ne glede na njihovo starost (9-99+). Projekt omogoča izboljšanje jezikovnih in kulturnih kompetenc. Ena od nalog projekta je spodbujanje permanentnega izobraževanja (skozi vse življenje) in medkulturnega dialoga. Vse to je bilo doseženo zahvaljujoč uporabi inovativnih metod in orodij ICT/IT (npr. učenje z uporabo mobilnih telefonov, micro-learning, itd.) v procesu učenja na daljavo (preko interneta).

Podrobni cilji projekta so: nudenje brezplačnih in lahko dostopnih izobraževalnih materialov za Evropejce, ki so namenjeni na Kitajsko iz osebnih, poklicnih, izobraževalnih in turističnih razlogov. Naš projekt naj bi pomagal pri navezovanju stikov med državljani članic EU in kitajskimi priseljenci, povečeval naj bi motivacijo Evropejcev za učenje kitajščine in jih spodbujal k premagovanju težav, povezanih s tem učenjem.

O Kitajski

Kitajska je drugi največji trgovski partner Evrope. Podatki Eurostata kažejo, da trgovinska izmenjava med obema partnericama iz leta v leto raste. V skladu s postavkami uradnega evropskega dokumenta "Kitajska. Strateški dokument 2007-2013" se bodo bilateralni stiki poglabljali in bodo obsegali vedno nova področja delovanja. Poleg poslovnih stikov bo raslo tudi število projektov, povezanih z izobraževanjem in kulturo. Zato je tako pomembno, da državljanom EU-ja približamo kitajski jezik, kulturo in miselnost.

V skladu z različnimi viri, med drugim tudi takimi, ki so jih potrdile kitajske oblasti, se približno 25-40 milijonov ljudi na svetu uči kitajščine. To število hitro narašča. Treba pa je upoštevati, da te številke upoštevajo osebe kitajskega izvora, ki živijo zunaj meja Kitajske, pa tudi manjšine, ki živijo na ozemlju Kitajske. Večini Evropejcev se kitajščina zdi pretežka in niti ne poskusijo, da bi se je začeli učiti. Da bi spodbudila sodelovanje med EU-jem in Kitajsko, je Evropska komisija financirala program izobraževalne izmenjave za menedžerje EU-ja in Kitajske ( EU-China Managers Exchange and Training Programme, METP), ki se je izkazal za uspešnega. Vendar pa je treba dodati, da je samo tretjina evropskih študentov, ki so imeli tako možnost, v tem času odpotovala na Kitajsko.

Kitajščina se Evropejcu utegne zdeti zelo težka, ker se zelo razlikuje od evropskih jezikov. Od učenja kitajščine jih pogosto odvrača zapleten sistem znakov, naglasi, težka izgovorjava itd. Še en pomemben dejavnik je dostopnost jezikovnih tečajev. Morebitnega slušatelja tečaja kitajščine najpogosteje odvrača pomanjkanje sredstev, časa in motivacije. Naslednja prepreka je pomanjkanje didaktičnih in metodičnih materialov, ki bi omogočali prilagoditev učenja starosti in potrebam skupin učencev.