Kontakt

Mescomp Technologies S.A.

Aleje Jerozolimskie 47, 00-697 Warszawa, Poland
Tel: + 48 22 636 20 00  Fax: + 48 22 290 32 22
www.mescomp.pl

Małgorzata Jendryczka  malgorzata.jendryczka@mescomp.pl

Mescomp S.A. je matična družba kapitalske skupine Mescomp, ki so jo leta 1987 v Varšavi ustanovili poljski inženirji in menedžerji. Podjetje Mescomp Telecom S.A. je razvilo dejavnost podjetja, povezano z računalniško tehnologijo in medicinsko opremo, od leta 2008 pa to dejavnost nadaljuje podjetje Mescomp Technologies S.A.

Osnovna dejavnost podjetja temelji na ustvarjalnem projektiranju programske in strojne opreme za informacijske sisteme in telekomunikacijska podjetja. Sčasoma je družba Mescomp uvedla proizvodnjo izdelkov za računalniško in telekomunikacijsko industrijo. Te izdelke projektira, izdeluje, dostavlja, namešča in vzdržuje. V zadnjem času se je v območju zanimanja podjetja znašla medicinska oprema visokega razreda. Ta dejavnost poteka v okviru družbe Mesmed. Podjetje Mescomp S.A. se je specializiralo za dobavljanje programske opreme in storitev, povezanih s programsko opremo, razvito v sodelovanju z nemškimi, francoskimi in ruskimi partnerji. Od leta 2006 Mescomp sodeluje v evropskih mednarodnih projektih, za katere pripravlja programsko opremo za učenje jezikov. Zahvaljujoč znanju in izkušnjam je podjetje idealen partner pri projektih uvajanja, proizvodnje in pri svetovanju.

Antwerp Management School

Sint-Jacobsmarkt 9-13, 2000 Antwerp, Belgium
Tel: +32 3 265 47 50  Fax: + 32 3 265 4734
http://www.antwerpmanagementschool.be/

Dorinela Munteanu  Dorinela.Munteanu@ams.ac.be

Dejavnost ustanove Antwerp Management School obsega pomoč sedanjim in prihodnjim menedžerjem v privatnih ustanovah, v javnem sektorju in v neprofitnih organizacijah. Šola zanje organizira šolanja, povezana s poklicnim in osebnim razvojem. Prednostna dejavnost šole je optimalna kontrola kakovosti, oblikovanje interaktivnih metod dela z majhnimi skupinami, organizacija raziskovalnega procesa, ki temelji na znanju in "dobri praksi" v mednarodni perspektivi ter nenehno prilagajanje programov potrebam poslovnega okolja.

Poleg organiziranja šolanj doma in v tujini se Antwerp Management School posveča tudi uporabnim raziskavam. Njihovi rezultati so navdih za organizirana šolanja. Antwerp Management School je dobitnica prestižne nagrade AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business).

International Certificate Conference e.V.

Kaiserstr. 39, 63065 Offenbach am Main, Germany
Tel: +49 234 9342 9492
www.icc-languages.eu

Robert Williams  rob.williams@icc-languages.eu

The International Certificate Conference e.V je mednarodna mreža, ki združuje učitelje jezikov, znanstvenike, strokovnjake in osebe, ki se učijo jezikov.

ICC e.V svoje cilje uresničuje preko naslednjega delovanja: sodelovanje pri oblikovanju politike na mednarodni ravni; opravljanje funkcije svetovalca za domače organe, kot so izobraževalne organizacije in ministrstva; podeljevanje certifikatov učiteljem; upravljanje sistemov za zagotavljanje kakovosti šolanj, didaktičnega gradiva in drugih izdelkov, ki služijo za permanentno izobraževanje in učenje jezikov; vpeljevanje in sodelovanje pri realizaciji mednarodnih projektov; organiziranje mednarodnih in regionalnih konferenc; širjenje gradiva na svoji spletni strani.

Italy China Foundation

Palazzo Clerici - Via Clerici 5, 20121 MILANO, Italy
Tel: 02.72000000  Fax: 02.36561073
www.italychina.org

Francesca Bonati  bonati@italychina.org

Poslanstvo organizacije Italy China Foundation je promoviranje politične kulture in gospodarske dejavnosti v stikih med Italijo in Kitajsko.

Poglavitna dejavnost ustanove se osredotoča na učenje kitajskega jezika ter promoviranje kitajske kulture s pomočjo jezikovnih tečajev, pa tudi na organiziranje konferenc in razstav.

Soros International House

Konstitucijos ave 23A, 08105 Vilnius, Lithuania
Tel: +370 5 2724839  Fax: +370 5 2724839
www.sih.lt

Daiva Malinauskiene  daiva@sih.lt

Soros International House je organizacija , ustanovljena leta 1993. Soros je članica svetovne organizacije International House, Litovskega združenja za izobraževanje odraslih, Centra za izobraževanje učiteljev tujih jezikov, ki ga priznava Ministrstvo za izobraževanje in znanost Litve, pa tudi Cervantesov Inštitut kot raziskovalno središče za učenje španskega jezika, ter Pearson - pooblaščeni center za teste LTE v angleških jezikovnih različicah.

Izobraževalni center Soros ima bogate izkušnje pri koordiniranju in sodelovanju v mednarodnih projektih (Socrates, Grundtvig and Lingua, Leonardo da Vinci, Lifelong Learning Programme in NordPlus). Ima tudi izkušnje pri izobraževanju odraslih, poučevanju v medkulturnem kontekstu, državljanskem aktiviranju in organiziranju šolanj za učitelje ter podpore za administracijo.

EduActive

Witolda Pileckiego 104/149, 02-781 Warsaw, Poland
Tel: +48 668 429 785
www.eduactive.pl

Mateusz Czepielewski  mateusz.czepielewski@eduactive.pl

Edu Active se specializira za uporabo najnovejših rešitev ICT v izobraževanju, konkretno v procesu izobraževanja študentov, učencev in delavcev. EduActive sodeluje z izobraževalnimi (univerze, ustanove za poklicno izobraževanje), poslovnimi (podjetja in združenja različnih panog) ter informacijskimi in medijskimi ustanovami (internetni portali, televizija). Podjetje ima vrsto svojih rešitev na področju e-learninga, mobilnega učenja in multimedijskega učenja. Podjetje se ukvarja tudi s pripravo specializiranih računalniških rešitev, pa tudi s pripravo in oblikovanjem vsebine, med drugim izobraževalnega gradiva.

Delavci družbe sodelujejo pri vseh fazah realizacije projektov: od ustvarjanja koncepta do uvajanja in vzdrževanja sistemov. Delavci družbe so tudi strokovnjaki ICT, pa tudi osebe, ki se ukvarjajo z analizo in predelovanjem panožne vsebine v izobraževalno gradivo.